promotiepakkter
Je bent hier: Home > Disclaimer

disclaimer
PRIVACY
BodieBoost respecteert de privacy van alle gebruikers van de BodieBoost producten en website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

COPYRIGHT
De BodieBoost producten en informatie op de BodieBoost website zoals: videos, muziek, beelden, geluid, foto’s, figuren, modellen, tekeningen, grafisch design, tekst, logo’s, kleuren, zijn het eigendom van BodieBoost.

Alle (mondelinge) voortbrengselen van de geest blijven in eigendom van BodieBoost. Op alle content van de BodieBoost producten en website berust auteursrecht. Derden (gebruikers van de BodieBoost producten en website) komt niet het recht toe de content van de BodieBoost producten en website, te (doen) exploiteren, en / of te (doen) openbaren, en / of te (doen) verspreiden, en / of te (doen) verstrekken, en / of te (doen) verveelvoudigen. Kortom, U gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere rechten van intellectueel eigendom in de inhoud, software en alle HTML- of andere codes uit deze website, bij BodieBoost berust en beschermd zijn door het auteursrecht en andere wetten en bepalingen uit internationale verdragen. Vermenigvuldiging of verspreiding van bovengenoemde materialen is wettelijk verboden. Overtreders zullen worden vervolgd voor zover de geldende wetten dit toelaten. In het geval dat er strijdig gehandeld wordt door derden (bezoekers van de BodieBoost websites), wordt er onmiddellijk een opeisbare boete opgelegd van €15.000,- per dag. Overtreders zijn gerechtigd bijkomende schadevergoeding te vorderen in het geval dat de reële schade meer bedraagt dan het boetebedrag.

AANSPRAKELIJKHEID
BodieBoost is niet aansprakelijk als er sprake is van, schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de BodieBoost producten en website. Kortom BodieBoost is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van onze BodieBoost producten en website en/of informatie. Ook is BodieBoost niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van onze informatie die door middel van de BodieBoost producten en website is verkregen.

INFORMATIE
BodieBoost tracht de informatie betreffende de BodieBoost producten en website zo correct mogelijk te houden. Echter, kan het mogelijk zijn dat er onvolledige of onjuiste informatie op de BodieBoost producten en website zou kunnen voorkomen. Daarnaast is BodieBoost niet aansprakelijk voor druk-, zet- of typefouten op de BodieBoost producten en website. BodieBoost kan de informatie op de BodieBoost producten en website op elk moment wijzigen, BodieBoost hoeft hier geen toestemming voor te vragen.