promotiepakkter
Je bent hier: Home > Copyright

copyright
COPYRIGHT
De BodieBoost producten en informatie  op de BodieBoost website zoals: videos, muziek, beelden, geluid, foto’s, figuren, modellen, tekeningen, grafisch design, tekst, logo’s, kleuren, zijn het eigendom van BodieBoost.

Alle (mondelinge) voortbrengselen van de geest blijven in eigendom van BodieBoost. Op alle content van de BodieBoost producten en website berust auteursrecht. Derden (gebruikers van de BodieBoost producten en website) komt niet het recht toe de content van de BodieBoost producten en website, te (doen) exploiteren, en / of te (doen) openbaren, en / of te (doen) verspreiden, en / of te (doen) verstrekken, en / of te (doen) verveelvoudigen. Kortom, U gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere rechten van intellectueel eigendom in de inhoud, software en alle HTML- of andere codes uit deze website, bij BodieBoost berust en beschermd zijn door het auteursrecht en andere wetten en bepalingen uit internationale verdragen. Vermenigvuldiging of verspreiding van bovengenoemde materialen is wettelijk verboden. Overtreders zullen worden vervolgd voor zover de geldende wetten dit toelaten. In het geval dat er strijdig gehandeld wordt door derden (bezoekers van de BodieBoost websites), wordt er onmiddellijk een opeisbare boete opgelegd van €15.000,- per dag. Overtreders zijn gerechtigd bijkomende schadevergoeding te vorderen in het geval dat de reële schade meer bedraagt dan het boetebedrag.